kondenzační sušiče HIT

sus_HIT

Kondenzační sušiče HIT – sušiče stlačeného vzduchu pro vysoké vstupní teploty a to až +82 °C a pro objemový průtok do 177 m3/hod.

Kondenzační sušiče garantují tlakový rosný bod +10 °C i při velmi vysoké vstupní teplotě stlačeného vzduchu, a to až do +82 °C.

Automatický systém chlazení s bohatě dimenzovaným výměníkem tepla udržuje požadovaný rosný bod v celém rozsahu provozních podmínek.

Výkonný deskový výměník z nerez oceli spolu s odlučovačem a integrovaným filtrem 3 µm a automatickým odvaděčem kondenzátu spolehlivě odstraňuje ze systému kondenzát.

Model PrůtokSpojení
m3/h
HIT 2026R 1/2“
HIT 2533R 1/2“
HIT 3542R 1/2“
HIT 5078R 3/4“
HIT 7595R 3/4“
HIT 100141R 3/4“
HIT 125177R 3/4“

Tlaková ztráta je dle provedení 0,2–0,35 bar.
Provedení pro pracovní napětí 230 V/50 Hz.
Jmenovitý průtok podle ISO 1217/DIN 1945, část 1, přepočtený na absolutní tlak 1 bar a teplotu +20 °C.
Uvedené výkony se vztahují na provozní tlak 7 bar, vstupní teplotu stlačeného vzduchu +82 °C a teplotu okolního prostředí +25 °C. Pro jiné hodnoty je třeba provést kontrolní přepočet.
Maximální provozní tlak 12 bar.