Odvaděče kondenzátu Bekomat

odkonBEKO

Odvaděče kondenzátu Bekomat s elektronickým řízením výšky hladiny jsou garantem bezpečného a hospodárného odvádění kondenzátu bezprostředně po jeho vzniku.

Elektronický řídicí systém pracuje zcela automaticky, bez nutnosti seřizování nebo údržby. Díky svému provedení pracuje toto zařízení tak, že při odvádění kondenzátu nevznikají žádné tlakové ztráty.

1

2

Výkonové parametry se vztahují k hodnotám obecně platným ve střední Evropě, včetně relativní vlhkosti vzduchu.
Bude-li zařízení provozováno ve vlhčích nebo teplejších oblastech, je třeba uvedené údaje korigovat.
Rozsah pracovní teploty : +10 °C/+60 °C, s doplňkovým termostatickým ohřevem -25 °C/+60 °C.