separátory voda–olej HANKINSON

kond_Hankis

pro čisté a bezpečné oddělení oleje a vody z kondenzátu

Separátory řady HS slouží jako odlučovací systém oleje z vody pro disperzní kondenzáty. Kondenzát je přiváděn do systému separátoru, kde je odtankován a v patentovaném filtračním systému rozdělen na vodu a olej

Olej je jímán do zabezpečené sběrné nádoby, která je součástí dodávky zařízení. Voda může být po vyčištění odváděna přímo do kanalizace, olej předáván přímo k likvidaci odborné firmě.

Pomocí referenční sady je možno obsluhou kompresorové stanice pravidelně kontrolovat čistotu výstupní vody.

ModelDodávané množství
m3/h
Rozměry
[mm]
Objem kontejneru
[litr]
Hmotnost
[kg]
Příïpojení
ABCPřívod kondenzátuodpadní voda
HSP 9090240240445553 x 1/2 "1 x 1"
HSP 1501502402405457,573 x 1/2 "1 x 1"
HSP 21021028528561014103 x 1/2 "1 x 1"
HSP 32032043732590840174 x 1/2 "1 x 1"
HSP 720720620520965120254 x 1/2 "1 x 1"
HS 70722852856101493 x 1/2 "1 x 1"
HS 12012043032565022104 x 1/2"1 x 1"
HS 18018043732590840154 x 1/2"1 x 1"
HS 30030060038096574224 x 1/2"1 x 1"
HS 480480620520965120254 x 1/2"1 x 1"
HS 9009006205201 160160284 x 1/2"1 x 1"
HS 18001 8008505201 160230554 x 1/2"1 x 1"
HS 36003 6001 3001 0001 450790904 x 1/2"1 x 2"

Výkonové parametry se vztahují k hodnotám obecně platným ve střední Evropě, včetně relativní vlhkosti vzduchu. Bude–li zařízení provozováno ve vlhčích nebo teplejších oblastech, je třeba uvedené údaje korigovat. Pro instalaci zařízení v prostředí s okolní teplotou pod bodem mrazu je nutné vždy použít termostaticky řízený ohřev, který nabízíme jako doplňkové zařízení. Rotační (křídlové) kompresory mazané olejem a vícestupňové pístové kompresory jsou více náchylné k vytváření emulze. Pro stabilní emulze doporučujeme použít námi dodávané zařízení BEKOSPLIT. V těchto případech využijte proto naší komletní projekční službu.

6