Separátory voda–olej Öwamat (BEKO)

sep_owamat

Separátory ÖWAMAT jsou řadu let osvědčené a trvale rozvíjené odlučovací systémy oleje a vody z disperzních kondenzátů.

Kondenzát je přiváděn do odlučovacího a filtračního systému separátoru, kde je olej oddělen od vody. Vyčištěná voda může být odváděna přímo do kanalizace. Olej je jímán do zabezpečené sběrné nádoby a lze jej předat přímo k likvidaci. Dvojitá kontrola separátoru varuje před zahlcením filtračních patron prostřednictvím integrovaného hladinového hlásiče a s pomocí BEKO–referenčního zákalu je možno obsluhou kompresorové stanice pravidelně kontrolovat čistotu výstupní vody.

 

    • Výkonové parametry se zvtahují k hodnotám obecně platným ve střední Evropě, včetně relativní vlkosti vzduchu
    • Bude-li zařízení provozováno ve vlhčích nebo teplejších oblastech, je třeba uvedené údaje korigovat
    • Pro instalaci zařízení v prostředí s okolní teplotou pod bodem mrazu je nutné použít termostaticky řízený ohřev, který nabízíme jako doplňkové zařízení
    • Rotační (křídlové) kompresory mazané olejem a vícestupňové kompresory jsou více náchylné k vytváření emulze. Pro stabilní emulze doporučujeme použít námi dodávané zařízení BEKOSPLIT. V těchto případech využijte naši kompletní proječní službu